9
maalis
2012

Stubbin Strasbourg-vastaus ei ollut riittävä

Me suomalaiset mepit kirjelmöimme eurooppaministeri Stubbille 21.2.2012 ja kysyimme aikooko hän ajaa meppikautensa tapaan Strasbourgin istuntopaikasta luopumista nyt hallituksessa ja neuvostossa. Stubbin antama vastaus ei mielestämme ollut riittävä, minkä vuoksi lähetimme 8.3.2012 jatkokirjeen.
kirje_mepeilta_120221.pdf

ekmin-vastaus-strasbourg.pdf
8.3.2012

Hyvä eurooppaministeri Stubb,

kiitämme vastauksesta. Luotimme teidän entisenä parlamentin jäsenenä ymmärtävän kahden istuntopaikan ongelman ja jatkavan meppikautena tärkeinä pitämienne asioiden eteenpäinviemistä myös ministerinä.

Ette antanut vastausta siihen, aiotteko ottaa Strasbourg-kysymyksen esille Suomen hallituksessa ja neuvostossa muiden jäsenmaiden kanssa. Me Euroopan parlamentin jäsenet emme ehdottaneet istuntopaikan kytkemistä Suomen rahoitusneuvotteluihin. Tarjosimme Euroopan kansalaisten ja parlamentin jäsenten laajasti tukemaa ratkaisua, joka auttaisi myös tämän hetken unionin taloustilanteessa. Ajatus maiden välisestä kostomentaliteetista ei mielestämme kuulu EU-yhteistyöhön.

Korostamme, että kahden istuntopaikan aiheuttamat kustannukset syövät kaikin tavoin EU:n legitimiteettiä. Tämä ei ole pelkästään Suomen, vaan kaikkien jäsenmaiden asia. Toteatte myös, että nyt ei ole aika keskustella Strasbourgista luopumisesta. Miten kauan mielestänne EU:n voidaan antaa jatkaa tällaista perusteetonta rahan, ajan ja ympäristön tuhlausta?

Me parlamentin jäsenet aiomme pitää asiaa esillä niin kauan kuin se on tarpeellista ja toivomme, että EU-ministerimmekin kokisi asian tärkeäksi.

Kunnioittavasti
Anneli Jäätteenmäki
Satu Hassi
Riikka Manner
Mitro Repo
Sampo Terho
Sari Essayah
Liisa Jaakonsaari
Tarja Cronberg
Hannu Takkula