20
joulu
2017

Puhdas ja terveellinen sisäilma huomioidaan energiaremonteissa

Rakennusten energiatehokkuudesta syntyi eilen (19.12.2017) sopu neuvotteluissa parlamentin, neuvoston ja komission kesken. Toimin parlamentin ympäristövaliokunnan lausunnonantajana.

Painotin sitä, että energiatehokkaiden rakennusten on oltava myös sisäilmaltaan hyviä. Remontit ja uudisrakennukset on tehtävä huolellisesti ja kokonaiskuva säilyttäen. Rakennus on kokonaisuus, jossa kaikkien osa-alueiden on toimittava yhteen hyvän lopputuloksen varmistamiseksi.

Jatkossa jäsenmaiden pitää säännöllisesti esittää rakennuskantansa pitkän aikavälin korjaussuunnitelma, jossa kiinnitetään huomiota myös sisäilman laatuun.

Meillä on hyvä tilaisuus jatkaa kansallisen homeongelmaamme taltuttamista, kuten olemme Terveiden tilojen vuosikymmen –toimenpideohjelmassa jo aloittaneet.

Suomella on nyt hyvä mahdollisuus näyttää esimerkkiä ripeällä puuttumisella ongelmiin. Meillä homeongelma on tiedostettu. Monessa EU-maassa keskustelu ja toimenpiteet ovat vielä edessä.

Energiatehokkaat rakennukset ovat avainasemassa ilmastotavoitteidemme saavuttamisessa, sillä rakennukset vastaavat noin 40:stä prosentista loppuenergiankulutuksestamme. Olemassa olevan rakennuskannan energiaremontit ovat erittäin tärkeitä. EU:n rakennuskanta uudistuu verraten hitaasti, maasta riippuen noin 0.4 – yhden prosentin vuosivauhtia.

Energiatehokkailla rakennuksilla on paljon hyviä vaikutuksia. Energiaremontit luovat työpaikkoja, vähentävät energian kulutusta ja riippuvuuttamme tuontipolttoaineista sekä parantavat asumismukavuutta.

Anneli Jäätteenmäki
Euroopan parlamentin jäsen