18
elo
2017

Perhevapaauudistuksen keskustelijoina naiset

Näin loppukesällä monessa lapsiperheessä eletään jännittäviä ja kiireisiä aikoja, kun arki pyörähtää käyntiin lomien jälkeen. Lapsiperhearjen, työn ja erilaisten hoitomuotojen välillä on pitänyt tehdä monenlaisia ratkaisuja. Päätökset ovat välillä vaikeitakin, sillä ne vaikuttavat moneen ihmiseen ja niillä voi olla kauaskantoisia vaikutuksia. Paineet perheen taloudellisesta tilanteesta, lasten kasvun ja kehityksen parhaimmasta mahdollisesta tukemisesta, vanhemman oman työuran kehityksestä sekä arjen toimivuudesta ja vanhempien jaksamisesta ovat isoja kysymyksiä.

Nykyinen perhevapaamalli kaipaa jo kipeästi uudistamista, sillä se ei mahdollista perheiden omaa, tasapuolista valintaa lapsen hoidosta. Tämä näkyy erityisesti naisten työllisyydessä sekä palkka-ja urakehityksessä. Perhevapaiden uudistamisessa on tärkeää edistää hoitovastuussa olevan vanhemman joustavaa siirtymistä työelämään ja mahdollistaa siten perhevapaiden tasaisempi jakautuminen.

Perhevapaauudistus on suuri ja kauaskantoinen uudistus. Perhepolitiikan tärkeimpänä huomion kohteena tulee olla lapsi ja hänen vanhempansa. Lapsen etu on, että perheessä saadaan itse joustavasti valita kuka ja miten lasta hoidetaan. Kun perhe voi hyvin, vaikuttaa se merkittävästi myös lapsen hyvinvointiin. Pieni lapsi tarvitsee ennen kaikkea huolehtivia aikuisia ja turvallisuuden tunnetta. Tavoitteena uudistuksessa tulee olla tukea perheen arkea ja kannustaa isiä käyttämään enemmän perhevapaita.

Keskustan esittämässä mallissa luotaisiin paremmat mahdollisuudet pienten lasten vanhempien osa-aikatyöhön. Monissa perheissä juuri osa-aikatyö olisi hyvä vaihtoehto työn ja perhe-elämän yhdistämisessä. Osa-aikatyötä tekemällä vanhemmuuden ja uran yhdistäminen olisi mahdollista yhä useammalle. Se olisi etu niin perheille, kansantaloudelle kuin tasa-arvollekin.

On mielenkiintoista miksi tähän saakka keskustelua perhevapaauudistuksesta ovat pitäneet yllä pääsääntöisesti pienten lasten äidit, nuoret naiset. Isien kannattaisi myös nostaa enemmän ääntään asiasta, sillä uudistus koskee koko perhettä. Avoin ja monipuolinen keskustelu aiheesta on kaikkien etu.

Kirjoitus on julkaistu Suomenmaassa 18. elokuuta 2017