12
touko
2016

Parlamentti vaatii pakollisia alkuperämerkintöjä

Äänestimme tänään pakollisista ruuan alkuperämerkinnöistä äänin 422 puolesta 159 vastaan, 68 tyhjää. Toimin ryhmäni esittelijänä asiassa. Kannatin pakollisia merkintöjä.

Parlamentti on vaatinut komissiota esittämään nykyisiä kattavampia alkuperämerkintöjä. Keskustelu kiihtyi muutaman vuoden takaisen hevosenlihaskandaalin jälkeen, kun hevosenlihaa löytyi tuotteista, joissa sitä ei pitänyt olla. Nyt painopiste oli lihajalosteiden lisäksi maitotuotteissa.

Pakolliset alkuperämerkinnät voisivat olla selkeämpiä kuin monenkirjavat vapaaehtoiset merkinnät. Ruuantuotantoketjujen avoimuus lisääntyisi. Lisäksi ihmiset voisivat arvioida ruuantuotannon ympäristövaikutuksia nykyistä paremmin ja halutessaan valita lähellä tuotettua ruokaa.

Alkuperämerkintöjä laadittaessa tulee luonnollisesti ottaa huomioon niiden kustannustehokkuus ja toteuttamiskelpoisuus. Ne eivät saa rasittaa elintarvikeketjua tarpeettomasti. Merkinnät olisivat kilpailuetu asiansa hyvin hoitaville tuottajille ja yrityksille.

Komissio on suhtautunut pakollisiin merkintöihin pidättyvästi, eikä ole halukas esittämään uusia säädösehdotuksia. Asiasta kannattaa kuitenkin keskustella avoimesti ja punnita tarkkaan merkintöjen hyviä ja huonoja puolia. Ruoka on lähellä meitä kaikkia.