7
syys
2015

Pakolaiskriisin ratkaisun avaimet

Pääministeri Juha Sipilä antaa Kempeleen-kotinsa pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden käyttöön. Pääministeri näyttää hienoa esimerkkiä auttamalla konkreettisesti hädässä olevia.

Satojatuhansia pakolaisia on saapunut Eurooppaan vuoden sisällä.
Suurin osa tulijoista pakenee kotimaidensa sotaa ja
vainoa. Joudumme pohtimaan pidemmän ajan ratkaisuja pakolaiskriisiin samalla, kun meidän on vastattava akuuttiin inhimilliseen hätään.

EU: n instituutiot ja jäsenmaat ovat keskinäisten näkemyserojen (ja
eturistiriitojen) seurauksena hoitaneet pakolaisvirtaa ja sen
lieveilmiöitä riittämättömästi. Eurooppa on tyytynyt reagoimaan kulloinkin
saapuvaan pakolaisaaltoon. Todellista aloitteellisuutta rakenteellisten
ongelmien ratkaisemiseksi ei ole. Aivan kuin aina uudelleen lyövää aaltoa
ei osattaisi odottaa. EU -maiden päämiesten poliittinen haluttomuus johtaa
epätoivoiset ihmiset sivukujille, joissa salakuljettajat tekevät bisnestä ihmishengillä.
Eurooppa hoitaa kriisiä puolivaloilla, vailla johdonmukaisuutta tai riittävää
ennakointia.

Tärkein lyhyen aikavälin tavoite on estää pakolaisten kuolemia
Välimerellä. Tämä voidaan saavuttaa sallimalla turvapaikan hakeminen myös
EU: n maaperän ulkopuolella. Kun ihmisten ei tarvitse tehdä matkaa
Eurooppaan asti, riskiä Välimeren ylittämisestä ei tarvitse ottaa.

Monelta suunnalta on ehdotettu turvapaikkahakemuksia käsittelevien keskusten ja
tilapäisten tai pidempiaikaisten hätämajoitusten perustamista lähemmäksi
konfliktialueita. Rikollisten tulonlähde tyrehtyisi. Laajamittaiselta
ihmishenkien menetykseltä vältyttäisiin.

Pitkällä aikavälillä meidän pitää varautua siihen, että ihmisten tulo
Eurooppaan jatkuu ennalta määräämättömän ajan. Euroopan rajoja hätyyttelevien konfliktien päättymisestä ei ole merkkejä, päinvastoin. Pitkäaikaisempi muuttoliike
vaikuttanee luonnollisesti myös eurooppalaisten yhteiskuntien väestörakenteisiin.

Useimmilla suomalaisen yhteiskunnan sektoreilla toimivina akavalaiset ovat avainpaikoilla, kun ainakin osa nyt saapuvista ihmisistä asettuu aloilleen ja ryhtyy rakentamaan elämäänsä uudessa maassa. Turvaa etsivät tulee saattaa osaksi yhteiskuntiamme kestävällä tavalla, myös Suomessa.

Syrjäytymistä on vältettävä kaikin keinoin. Talkoohenki ja ruohonjuuritason panos ovat ensiarvoisen tärkeitä. On ollut ilo huomata, kuinka monissa kunnissa on nopeasti keksitty ratkaisuja pakolaisten majoittamiseen. Vähällä käytöllä olevia kiinteistöjä on otettu uudelleen käyttöön.

Jokainen tulija on eri-ikäinen yksilö, omine tietoineen, taitoineen ja elämäntarinoineen. On kaikkien osapuolten etu, että mahdollisimman moni tulija saadaan nopeasti kiinni suomalaiseen koulutusjärjestelmään ja työelämään. Tämä vaatii joustoja myös vastaanottajalta.

Kriisi ei lopu sormia napsauttamalla. Mahdollisia ongelmia ei kannata kiistää, vaan pyrkiä ratkomaan ne heti. Inhimillisyyttämme ja alttiutta auttaa mitataan nyt toden teolla. Arvomaailmamme näkyy teoissamme, ei korulauseissa.
 

 
Anneli Jäätteenmäki

Euroopan parlamentin varapuhemies

 

Julkaistu Akavalaisessa 7.9.2015