14
joulu
2015

Päästöjen kaksinkertaistaminen ei ole päästöjen vähentämistä

Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta äänesti hetki sitten erittäin ajankohtaisesta aiheesta: valiokunta otti kantaa autojen pakokaasupäästöihin. Osana pakokaasuja vapautuvat typen oksidit muodostavat happoja, jotka aiheuttavat hengitystieoireita ja heikentävät kehon luonnollisia puolustusmekanismeja. Lisäksi hapot happamoittavat maaperää ja vesistöjä sekä aiheuttavat kasvituhoja.

Oli melkoinen yllätys, kun komission uusi esitys tuli meille parlamenttiin. Sen oli käsitellyt komission ja jäsenmaiden teknisistä asiantuntijoista koostuva paneeli niin kutsutussa komitologiamenettelyssä.

Esitys sitovista typpioksidivähennyksistä on nykyisiä säännöksiä tiukempi, mutta siihen ehdotetaan sovellettavan erityistä kerrointa, jonka kerrotaan auttavan autonvalmistajia yli teknisen ylimenokauden ja aikanaan saavuttamaan päästörajat.

Lopputuloksena typpioksidipäästöt saisivat kasvaa yli kaksinkertaiseksi Euro 6 -päästörajoihin verrattuna. Päästöjen tuplaaminen ei ole päästövähennys! Se osoittaa syvää ymmärryksen puutetta tiukkojen päästörajojen hyödyistä ja suunnasta, johon meidän pitäisi pyrkiä ilmanlaadun ja ilmastopolitiikan osalta.

Tällä hetkellä todellisten tieoloissa mitattujen päästöjen ja laboratoriotesteissä saatavien tulosten välillä on suuri ero. Pahimmillaan dieselautot tupruttavat esimerkiksi typen oksideja neljästä viiteen kertaan enemmän kuin niiden normien mukaan pitäisi.

Volkswagen-skandaalin jälkeen keskustelu ilmanlaadusta ja hengittämämme ilman terveyshaitoista sai uutta vauhtia. Nyt voimassa olevien Euro 5 ja 6 -päästönormien ohella komissio on jo vuosia valmistellut uusia säännöksiä, joilla mitattaisiin autojen todellisia päästöjä.

Dieselautojen pitkäaikainen suosiminen niiden alhaisemman kulutuksen vuoksi on johtanut tilanteeseen, jossa merkittävä osa eurooppalaista autoteollisuutta on kilpailukyvytön eikä pysty sopeutumaan, mikäli toimimme loogisesti ja kiristämme päästöjen sääntelyä.

Kun otetaan huomioon, että myös bensiiniautojen kulutusarvojen on useissa teknisissä testeissä todettu olevan käytännössä paljon ilmoitettua suuremmat, autoteollisuuden haasteet ovat  vakavat. Autovalmistajia ei voi vapauttaa vastuusta, päinvastoin. Volkswagenin on tehtävä kaikkensa, jotta siihen voitaisiin jälleen luottaa.

Äänestimme valiokunnassa selkeästi tiukkojen päästönormien puolesta. Komission, jäsenmaiden ja ennen kaikkea autovalmistajien on pystyttävä paljon parempaan.

 

Anneli Jäätteenmäki

Euroopan parlamentin varapuhemies