11
heinä
2013

Mistä Euroopan parlamentti ei eurokriisissä päätä? Osa 1: Euroopan keskuspankki

EUROOPAN KESKUSPANKIN TOIMET

– Euroopan keskuspankki on itsenäinen, jäsenvaltioiden ja unionin laitoksista riippumaton elin.

Mutta:

– Euroopan keskuspankin täysi riippumattomuus ei varmastikaan toteudu. Sitä on kritisoitu myös keskuspankin sisältä.

– Esimerkiksi Euroopan keskuspankin neuvoston jäsen ja Saksan keskuspankin Bundesbankin pääjohtaja Jens Weidmann on kritisoinut EKP:n toimia erittäin voimakkaasti. Hän on hädin tuskin puheväleissä EKP:n italialaisen pääjohtajan Mario Draghin kanssa.

EKP parlamentin kuultavana:

– EKP:n pääjohtaja on usein Euroopan parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunnan kuultavana.

– Esimerkiksi kun Euroopan keskuspankki julkaisee vuosittaisen kertomuksen toiminnastaan. Talousvaliokunta laatii vuosikertomuksesta oman mietinnön. Siitä keskustellaan myös parlamentin täysistunnossa.

EKP:n toimet voidaan haastaa tuomioistuimeen:

– Mikäli EKP:n toimien epäillään rikkoneen lakeja, voidaan se haastaa Euroopan unionin tuomioistuimeen.

– On esimerkiksi väitetty, että ostamalla kriisimaiden valtionvelkakirjoja itselleen EKP on rikkonut Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 123 artiklaa. Se kieltää EKP:tä ottamasta vastatakseen toisten velkasitoumuksia.

– On totta, että EKP ei saa ostaa suoraan kriisimailta niiden joukkovelkakirjoja. Tästä syystä EKP onkin ostanut niitä jälkimarkkinoilta ja vain suhteellisen lyhyeksi aikaa.

– Mikäli EKP kuitenkin vielä merkittävästi laajentaisi joukkovelkakirjaostojaan, toimisi se helposti vastoin kahden prosentin inflaatiotavoitettaan. Samalla se myös rikkoisi perinteistä työnjakoa keskuspankin rahapolitiikan ja valtioiden harjoittaman finanssipolitiikan välillä.

– Saksan perustuslakituomioistuin käsittelee parhaillaan Euroopan keskuspankin kriisimaiden velkakirjojen ostojen laillisuutta. EKP ilmoitti viime syyskuussa ostavansa tarpeen vaatiessa kriisimaiden velkakirjoja rajoittamattoman määrän. Ilmoituksen on arvioitu rauhoittaneen markkinat sekä auttaneen euron pois kuilun partaalta.