8
syys
2010

Koe-eläinten hyvinvoinnin puolesta

Eläinsuojeluasiat ovat nousseet viime vuosina yhä enemmän EU:n asialistalle.

Tänään parlamentti äänesti ja hyväksyi uuden direktiivin tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta.

Eläinkokeet ovat yksi kiistanalaisimmista eläinten kohteluun liittyvistä asioista. Me kaikki Mepit saimme kasapäin palautetta ennen äänestystä.

Eläinkoedirektiivillä on kolme päätarkoitusta: eläinten korvaaminen kokeissa sekä eläinkokeiden vähentäminen ja parantaminen.

Direktiivi sisältää myös erityissäännöksiä, joilla rajoitetaan apinoiden käyttöä eläinkokeissa sekä lopetetaan luonnosta pyydystettyjen apinoiden käyttö kokeissa asteittain. Ihmisapinoiden käyttö on jatkossa kiellettyä, vaikka niiden poikkeuksellinen käyttö voidaankin yhä sallia tiukasti määritetyissä olosuhteissa.

Päivitetty direktiivi on kompromissi, josta on käyty pitkät kädenväännöt. Lääketeollisuuden ja eläinsuojelujärjestöjen näkemykset ovat hyvinkin erilaisia. Kompromissi löytyi. Lopputulos olisi voinut olla paljon huonompikin.

Direktiivin mukaan kansallisten viranomaisten tehtävä on arvioida jokaisen kokeen vaikutukset eläinten hyvinvointiin. Sääntöjä apinoiden käytöstä koe-eläiminä tiukennetaan muun muassa luokittelemalla testimenetelmät niiden vakavuuden mukaan.

Jatkossa on tärkeätä, että panostuksia lisätään erityisesti vaihtoehtoisten menetelmien kehittämiseen eläinkokeiden sijasta.

Direktiivi on nyt saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä ja pantava täytäntöön yhdenmukaisella tavalla mahdollisimman nopeasti eri jäsenmaissa. Vanha direktiivi on peräisin vuodelta 1986, joten on jo korkea aika päivittää koe-eläinten hyvinvoinnin tasoa ympäri Eurooppaa.

Tänään hyväksytty direktiivi on yksi askel eläinten hyvinvoinnin puolesta.