12
loka
2012

Teijo Peltonen ehdolla EU-aluevaikuttajaksi

Keskustamepit ovat ehdottaneet karstulalaista Teijo Peltosta Euroopan parlamentin keskusta- ja liberaaliryhmän LeaDeR-palkinnon saajaksi. Ruohonjuuritason keskustavaikuttajaa suositellaan ”tehokkaimman kansalaisiin keskittyvän puoluetoiminnan johdosta”.

Esityksen mukaan Teijo Peltonen on tehnyt vuosikausia korvaamattoman arvokasta työtä keskustaliikkeen hyväksi sekä alue- että paikallistasolla. Häntä pidetään erityisen osaavana paikallistason verkottujana ja luontaisena ihmisten innostajana ja sitouttajana. Peltosen erityisenä ansiona pidetään hänen aktiivisuuttaan sosiaalisen median käytössä ja muiden kouluttamisessa. Hän on vapaaehtoisena opastanut kymmeniä keskustalaisia sosiaalisen median käytöstä poliittisessa toiminnassa. Vanhin opastettava on 74-vuotias henkilö, joka halusi käyttää Facebookia omassa kuntavaalikampanjassaan.

Keskustameppien mukaan poliittinen vapaaehtoistyö saa liian harvoin huomiota ja tunnustusta. Innovatiivisuus ja oma-aloitteisuus, joista Teijo Peltonen on hyvä esimerkki, ovat meppien mukaan yhteiskunnallisen toiminnan ja politiikan tekemisen olennainen perusta.

Keskustan edustajia Euroopan parlamentissa ovat Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula ja Riikka Manner.

Keskusta- ja liberaaliryhmän LeaDeR-palkinto ansioituneesta paikallistason aktiivisuudesta jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 2010. Tämän vuoden voittajat julkistetaan 18. joulukuuta 2012 Brysselissä järjestettävässä palkintojenjakotilaisuudessa, johon pääsevät voittajien lisäksi osallistumaan myös jatkoon selviytyneet ehdokkaat.