20
maalis
2012

Kansalaisten teemavuotena EU:n avoimuus ja palvelut testissä

Kansalaisten luottamus Euroopan unionia kohtaan on horjunut, eikä syystä. EU on painiskellut talouskriisin kanssa ilman, että loppua on näkyvissä. Heikentynyttä kansalaisluottamusta yritetään paikkailla. Vuosi 2013 on nimetty Euroopan kansalaisten teemavuodeksi. Kaunis ajatus, mutta konkreettiset teot ratkaisevat.

Euroopan parlamentin perussopimusvaliokunta äänesti tänään teemavuoden sisällöstä. Esitin lisäystä, jonka mukaan demokratia ja kansalaisten luottamuksen palauttaminen vaativat lisää avoimuutta ja parempaa EU-hallintoa. Se sai kannatusta.

Avoimuus on muun muassa sitä, että kansalaisilla on mahdollisuus saada EU-asiakirjoja. Instituutioiden päätöksentekoa ja rahankäyttöä on EU-veronmaksajien voitava seurata.

EU:n hallinto on saatava palvelevammaksi. Hyvästä hallinnosta on olemassa suositukset. Lissabonin sopimuksen velvoittamana komission tulisi tehdä lakiesitys, jotta periaatteet muuttuvat teoiksi. Hyvän hallinnon periaatteet velvoittavat EU-instituutioita muun muassa vastaamaan kansalaisille selkokielellä. Virkamiesten on oltava valmiita auttamaan ja vastaukset on annettava määräajassa, asiakirjoja koskeviin pyyntöihin 15 päivän kuluessa. Avoimuuden ja hyvän hallinnon lisäksi vaadin, että sukupuolten välinen tasa-arvo nostetaan teemavuoden yhdeksi kärkitavoitteeksi. EU:n teot eivät ole vakuuttaneet tälläkään saralla. Yhtäläinen palkka samasta työstä ja tasapuolinen edustus yrityksissä ja politiikassa ovat toistaiseksi kaukaisia tavoitteita.

EU:lla on paljon tehtävää kansalaisten luottamuksen palauttamiseksi. Toivon, että huhtikuun alussa voimaan astuva Euroopan kansalaisaloite auttaa tässä työssä. Komission on otettava miljoonan kansalaisen allekirjoittamat aloitteet tosissaan. Mikäli näin ei ole, koko kansalaisaloitteesta on enemmän haittaa kuin hyötyä EU:lle. Tähän unionilla ei pitäisi olla enää varaa.