16
helmi
2012

Kansalaisia on kuultava ACTAsta

Euroopan parlamentti liberaali- ja keskustaryhmä (ALDE) ottaa vakavasti tuhansien kansalaisten ACTA-sopimukseen kohdistuvan huolen. ALDEn varapuheenjohtaja Anneli Jäätteenmäki vaatii sopimuksen huolellista arviointia ennen parlamentin äänestystä.

Euroopan liberaali- ja keskustaryhmä (ALDE) keskusteli kansainvälisestä väärentämisen vastaisesta sopimuksesta, ACTAsta eilen Strasbourgissa. Sopimuksen tarkoituksena on torjua tuoteväärennöksiä ja suojata tekijänoikeuksia.

ACTAa on arvosteltu voimakkaasti. Tuhannet EU-kansalaiset ovat olleet yhteydessä parlamentin jäseniin ja ilmaisseet huolensa sopimuksen vaikutuksista internetin vapauteen, yksityisyyden suojaan ja rinnakkaislääkkeiden saatavuuteen.

“Euroopan parlamentin on otettava kansalaisten huoli tosissaan. ACTA neuvoteltiin salassa ja sen osapuolet ovat selkeästi epäonnistuneet kertomaan sopimuksen sisällöstä. Nyt on selvitettävä perin pohjin mikä sen vaikutus on Euroopan unionin perusoikeuksiin”, toteaa Anneli Jäätteenmäki, Euroopan parlamentin liberaali- ja keskustaryhmän varapuheenjohtaja.

ACTA-sopimus kattaa niin tavaroihin kuin sähköisiin tuotteisiin ja palveluihin kohdistuvat väärennökset. Sen tehokkuus on kuitenkin rajallinen, sillä Kiina, Venäjä, Brasilia ja Intia eivät ole sitä allekirjoittaneet. 80 prosenttia väärennetyistä tuotteista on peräisin näistä maista.

“Kansainvälisen kaupan toimivuuden kannalta on erittäin tärkeää, että tuoteväärennökset ja tekijänoikeusloukkaukset saadaan kuriin. Siihen on kuitenkin jo olemassa kansainvälinen lainsäädäntö. Meidän on arvioitava, mikä on ACTAn tuoma lisäarvo”, Jäätteenmäki korostaa.

22 EU-maata, Suomi mukaan lukien allekirjoitti ACTA-sopimuksen tammikuun  lopussa 2012. Sopimus astuu voimaan kun se on ratifioitu Euroopan parlamentissa ja kaikissa jäsenmaissa. Parlamentti järjestää kuulemisen ACTAsta 1. maaliskuuta ja äänestää siitä todennäköisesti kesäkuussa 2012. Suomen eduskunnalle se tulee ratifioitavaksi syksyllä 2012.