9
syys
2015

Kaikilla on oltava osuus EU:ssa

Komission puheenjohtaja Juncker piti juuri EU:n tilaa käsittelevän vuosittaisen puheensa täysistunnossamme Strasbourgissa. Monipolvinen puhe käsitteli eri aiheita, mutta erityisen voimakkaasti Juncker puhui eurooppalaisten arvojen puolesta.

Hän pyysi meitä kaikkia muistamaan, että Euroopan historia on ollut täynnä sotia ja konflikteja. Kun hätää kärsivät ihmiset nyt tulevat kohti EU:ta, heidän ihmisarvoinen kohtelunsa on ensisijaista.

Tästä on helppo olla samaa mieltä. Historiallisesti uutta on se, että EU:n alueelle pyrkivät ihmiset tulevat pääosin Euroopan ulkopuolelta. EU-alue on rauhallisuuden saareke konfliktien meressä, eikä enää kokoelma keskenään taistelevia maita. Euroopalla on valtava vetovoima turvallisena ja vauraana paikkana.

Vuosikymmenten aikana esteitä on purettu EU:n sisältä. Valtioiden väliset raja-aidat on kaadettu, yhteinen valuutta on luotu ja ihmisten liikkuminen on tällä hetkellä hyvin vapaata.

Toinen puoli asiaa on se, että unionin ulkorajat korostuvat. Kun kriisit ja konfliktit pauhaavat, rajoja koetellaan monessakin mielessä. EU:n rajaturvallisuudesta vastaava Frontex toimii täysteholla.

Eri jäsenmaissa keskustellaan kiivaasti siitä, mihin pakolaisia voidaan sijoittaa. Syntyy helposti vastakkainasettelua talouskriisistä kärsivien kansalaisten ja konflikteja pakenevien tulijoiden välille.

Ongelmat ovat kaikkien tiedossa. EU:n ja jäsenmaiden kriisinhallintakykyä koetellaan nyt lujasti. Tarvitaan ratkaisuja. Junckerin puheessaan mainitsema toivomus siitä, että vastaanotettujen pakolaisten olisi saatava tehdä töitä turvapaikkakäsittelynsä aikana on konkreettinen ja kannatettava esitys.

Työ ja mahdollisuus rahan ansaitsemiseen kuuluvat ihmisarvoiseen elämään, eikä tätä pidä tarpeettomasti vaikeuttaa hallintomääräyksillä ja aikarajoituksilla.

Harva meistä haluaa elää toisten kustannuksella. Koulutus ja työ ovat ensiarvoisen tärkeitä asioita kaikille ihmisille, eikä pelkästään pakolaisille. Niiden saamiseksi pitää käyttää kaikki käytettävissä olevat keinot. Kaikilla ihmisillä pitää olla kiinnekohta yhteiskunnassa.