24
tammi
2017

Jätteissä piilee potentiaalia

Kiertotalous tarkoittaa resurssien mahdollisimman tehokasta käyttöä. Toisen roska on toisen aarre – vanha sananlasku kiteyttää yksinkertaisimmillaan kiertotalouden periaatteen.

Kiertotalouden edistäminen on keskeisessä roolissa työssämme parlamentin ympäristövaliokunnassa. Tänään hyväksyimme valiokunnassa laajan jätettä koskevan lakikokonaisuuden.

Tehostamalla raaka-aineiden käyttöä ja pidentämällä tuotteiden elinkaarta pyritään tuotanto- ja kulutusjärjestelmäämme tuomaan nykyistä kestävämmälle tasolle. Tavoite vuoteen 2030 mennessä on, että valtaosa jätteestä päätyy kierrätykseen ja uusiokäyttöön polton ja kaatopaikkojen sijaan.

EU:n alueella haaskataan arviolta 600 miljoonaa tonnia käyttökelpoisia raaka-aineita joka vuosi. Yli 60 prosenttia EU-alueella tuotetusta jätteestä jää tällä hetkellä hyödyntämättä.

Harvaanasutussa Suomessa korostuu logistiikan osuus. Jätteen hyödyntäminen vaatii usein sen kuljettamista paikasta toiseen. Meidän kannaltamme on tärkeää, että kaikessa jätteiden kierrätyksessä ja uudelleenkäytössä ympäristövaikutuksia arvioidaan kokonaisuutena.

Kun jätettä syntyy, on arvioitava ylittävätkö kuljetuskustannukset ja kuljetusten ilmastovaikutukset saavutetut hyödyt. Todellisuus on hyvin erilainen tiiviisti asutetussa Keski-Euroopassa.

Vaikka kierrätys ei aina olekaan järkevin vaihtoehto, on asiaan kiinnitettävä huomiota. Jätteiden tehokkaampaan käsittelyyn ja hyödyntämiseen piiloutuu potentiaalia. Olisi hullua jättää iso resurssi käyttämättä.

Seuraavaksi jätepaketti etenee parlamentin, neuvoston ja komission välisiin neuvotteluihin.

Anneli Jäätteenmäki
MEP, ympäristövaliokunnan jäsen