13
tammi
2015

Jäsenmaat saivat lisää valtaa päättää gm-viljelystä

Äänestimme tänään täysistunnossa geneettisesti muunnelluista organismeista. Kollegani Frédérique Riesin neuvottelema kompromissiehdotus hyväksyttiin äänin 480 puolesta ja 159 vastaan.

Jatkossa jäsenmaat voivat kieltää tai rajoittaa muunneltujen kasvien viljelyä alueellaan entistä laajemmin perustein. Ne voivat vedota muun muassa paikallisiin maanviljelytapoihin ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen. Tähän saakka jäsenmaat ovat joutuneet käymään oikeutta kieltääksen viljelyn. Tilanne selkenee näiltä osin ja antaa jäsenmaille enemmän valtaa päättää toimintatavoistaan.