29
heinä
2012

Jäätteenmäki pahoittelee asekauppaneuvottelujen kaatumista

Heinäkuussa YK:ssa käydyt neuvottelut kansainvälisen asekaupan sopimuksesta päättyivät eilen tuloksettomina. YK:n jäsenmaat eivät päässeet yksimielisyyteen kansainvälisen asekaupan säännöistä. Euroopan parlamentin raportin asekauppasopimuksesta laatinut Anneli Jäätteenmäki pahoittelee, ettei sopimusta saatu aikaiseksi. Yhdysvallat ilmoitti tarvitsevansa lisäaikaa. 

”Isojen aseviejämaiden mukana olo sopimuksessa on ehdottoman tärkeää. Toivottavasti Yhdysvaltain vaatima lisäaika tarkoittaa sitä, että sopimusta ei ole lopullisesti kuopattu”, toteaa Jäätteenmäki. 

Asekauppasopimus saattaa päätyä YK:n yleiskokouksen äänestettäväksi. 

”Toivon, että neuvotteluja voidaan jatkaa mahdollisimman pian, jotta jo neuvotellut edistysaskeleet ihmisoikeuksien kunnioittamisesta ja avoimesta raportoinnista saataisiin käytäntöön. Ne olisivat myös eurooppalaisen aseteollisuuden etu”, Jäätteenmäki painottaa.