21
helmi
2017

Ilmastovelka maksuun

Mikään yksittäinen teko yhdessä tai kahdessa maassa ei riitä pysäyttämään ilmaston lämpenemistä. Tarvitaan voimakkaita toimia koko maailmassa, jotta ilmakehän hiilidioksidipitoisuus saadaan kestävälle tasolle.

EU-maat ovat Pariisin ilmastosopimuksessa sitoutuneet hillitsemään ilmaston lämpenemisen korkeintaan kahteen celsiusasteeseen esiteollisesta ajasta. Mikäli tavoitteena on kunnianhimoisempi lämpenemisen pysäyttäminen yhteen ja puoleen celsiusasteeseen, meillä on todella kiire. Päästöjen pysyessä nykytasolla ylitämme tuon rajan viiden vuoden kuluttua.

Fossiilisella energialla katetaan tällä hetkellä valtaosa maailman energiatarpeesta. Olemme rakentaneet yhteiskuntamme halvan ja helposti saatavilla olevan energian varaan.

Päästökauppajärjestelmä on EU:n ilmastopolitiikan tärkein yksittäinen työkalu. Päästökaupassa hiilidioksidipäästöille asetetaan hinta. Saastuttaminen maksaa. Tavoitteena on kannustaa voimalaitoksia, teollisuutta ja lentoliikennettä nykyistä tehokkaammin vähähiilisten teknologioiden kehittämiseen.

Päästökaupan ensisijainen tarkoitus on hillitä ilmastonmuutosta. Ilmastotoimien sivuvaikutuksena saamme myös puhtaammista ja energiatehokkaammista teknologioista syntyvää talouskasvua Eurooppaan. Vähähiiliseen talouteen siirtyminen on väistämätöntä ja välttämätöntä. Edelläkävijät palkitaan.

Meidän vastuullamme on luoda kestävä pohja jälkipolvien hyvinvoinnille. Suomen osalta uusiutuva energia pohjautuu runsaisiin metsävaroihimme. Meidän tulee jakaa kestävän metsänhoidon osaamistamme muillekin maille. Esimerkiksi metsittämisellä on merkittäviä myönteisiä ilmastovaikutuksia.

EU:n päästökauppajärjestelmää kehitetään koko ajan tiukemmaksi. Nykyisen järjestelmän heikkoja kannustimia vahvistetaan ja porsaanreikiä tukitaan.

Päästöoikeuksien määrää vähennetään ja ilmaisia päästöoikeuksia kohdennetaan tarkemmin niille aloille, joiden tekniset mahdollisuudet päästöjen vähentämiseksi ovat rajalliset. Päästöjen vähentämisen pitää tapahtua ripeästi, mutta myös taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla.

Pariisin sopimuksesta ja EU:n päästövähennystavoitteista on sovittu korkeimmalla poliittisella tasolla. Kohtaan viikoittain työssäni tahoja, jotka yrittävät nakertaa tavoitteita heikommiksi. Kukin sektori katsoo asiaa omalta kannaltaan, eikä aina välitä kokonaisuudesta. Tämä on luonnollista ja demokratiaan kuuluvaa.

Omassa työssäni tahdon pitää huolen siitä, että konkreettiset toimenpiteet johtavat lopulta asettamiimme päästövähennystavoitteisiin. Olen huomannut, että on helppo antaa yleisluontoisia lupauksia ja samalla vastustaa konkreettisia esityksiä, jotka koskevat omaa tonttia. Ilmastotyö ei tekemällä lopu.

Anneli Jäätteenmäki
Euroopan parlamentin jäsen

Kirjoitus on julkaistu Akavalainen-verkkolehdessä 21.2.2017