6
touko
2017

Hyvää sisäilmaa ei saa riskeerata

Kätilöpisto suljetaan Helsingissä. Sädesieni pakotti oppilaat kotiopetukseen Ylivieskassa. Moni asuntokauppa päätyy käräjille homevaurioiden vuoksi.

Homeongelmat ovat valitettavan yleisiä, vaikka ongelmista on oltu tietoisia vuosikymmeniä. Hyväksi kuvitellut rakenneratkaisut ovat ajan kuluessa osoittautuneet toimimattomiksi.

Luonnonlait eivät muutu. Kosteus siirtyy rakenteisiin. Kun ilmasto lämpenee ja talvet leudontuvat, vettä voi sataa entistä enemmän. Tämä aiheuttaa haasteita rakentamiselle, varsinkin kun energiatehokkuusvaatimukset tiukentuvat.

Yksi osa energiatehokkuutta on rakennusten huolellinen tiivistäminen. Kylmä ei saa päästä sisään eikä lämpö saa valua harakoille. Toisaalta tiiviissä rakentamisessa kasvavat myös kosteusvaurioiden riskit.

EU:n energiasta 40 prosenttia käytetään rakennuksiin. Uudistamme parhaillaan rakennusten energiatehokkuusdirektiiviä. Tulevina vuosina meidän pitäisi pystyä vähentämään energiankulutusta, jotta ilmastonmuutosta saataisiin hillittyä.

Kuluttaja tuntee pienentyvän energialaskun kukkarossaan. Järkevä energiatehokkuusinvestointi maksaa itsensä takaisin ja parantaa asumisen laatua.

Olen Euroopan parlamentin ympäristövaliokunnan mietinnönlaatijana painottanut sitä, että rakentaminen ja asuminen ovat yksi kokonaisuus, jossa terveellisen sisäilman tulee olla keskiössä.

Erityistä huomiota tulee kiinnittää laatuun ja huolellisuuteen sekä rakentamisvaiheessa että ylläpidon aikana. Vanha ja hatara talo voi antaa paljon laiminlyöntejä anteeksi, uusi ja energiatehokas ei niinkään.

Emme saa joutua tilanteeseen, jossa vaarannamme hyvän sisäilman ja rakennusten pitkäaikaiskestävyyden energiatehokkuuden nimissä. Kun vaatimuksia asetetaan, ihmisten tavat ja tottumukset tulee ottaa huomioon. Suurinta osaa Suomen rakennuksista ei asu tai käytä rakennustekniikan insinööri.

Ilmasto-olosuhteet, asuminen ja rakentaminen vaihtelevat eri jäsenmaissa. Tekniset yksityiskohdat tulee jättää kansalliseen harkintavaltaan, kunhan yhteisesti sovitut energiansäästötavoitteet saavutetaan.

Anneli Jäätteenmäki
Euroopan parlamentin jäsen

Kirjoitus on julkaistu Etelä-Suomen medioitten lehdissä 6.5.2017