6
joulu
2013

Hyvää itsenäisyyspäivää!

Itsenäisyyspäivänä on hyvä muistaa, että olemme etuoikeutettu kansa. Vapaus ei ole tullut meille annettuna. Se on pitänyt taistella. Siitä saamme olla kiitollisia muulloinkin kuin itsenäisyyspäivänä, vuoden jokaisena päivänä.

Valitettavasti kaikki kansakunnat eivät ole yhtä etuoikeutettuja.

Osallistuin tällä viikolla Suomen Ekumeenisen Neuvoston tilaisuuteen Euroopan parlamentissa. Neuvosto esitteli suosituksiaan uskonnonvapauden edistämiseksi. Suositukset ovat painetussa muodossa Anna Hyvärisen ja Katri Leino-Nzaun kirjoittamassa ja Ekumeenisen neuvoston juuri julkaisemassa teoksessa ”Uskonnonvapaus ja ulkopolitiikka”.

Noin 75 prosenttia maailman väestöstä asuu maissa, joissa valtio tai muut yhteiskunnalliset toimijat rajoittavat kansalaistensa mahdollisuuksia harjoittaa vakaumusta tai uskoa. Tämä voi ilmetä syrjintänä, mutta myös suoranaisena tukahduttamisena, vainona.

Kirjoittajien mukaan erityisen riskialttiita ovat Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan valtiot, mutta uskonnonvapaustilanne on heikentynyt myös Nigeriassa, Indonesiassa, Pakistanissa, Kuubassa, Kiinassa, Eritreassa, Kolumbiassa ja Myanmarissa.

Uskonnonvapauden havaitaan kaventuneen myös Yhdysvalloissa ja eräissä Euroopan maissa. Tämän katsotaan olevan seurausta New Yorkin vuoden 2001 terrori-iskuista ja ilmenevän erityisesti muslimeihin kohdistuvana syrjintänä ja suvaitsemattomuutena.

Hyvärisen ja Leino-Nzaun kirjan huomiot ja suositukset pätevät muuhunkin kuin ulkopolitiikkaan. Ne pätevät yhtälailla meidän omaan yhteiskuntaamme.

Meillä on hyvät lait, mutta asenneilmapiiri vähemmistöjä kohtaan on tiukentunut. Kansakunnan sivistys mitataan sillä, kuinka se kohtelee heikompiaan. Sivistynyt kansakunta vaalii moniarvoisuutta.

On inhimillistä, että kulttuurien ja tapojen kirjo voi joskus laittaa ymmärryksen koetukselle. Mutta yrittää silti voi. Ymmärtämisen voi aloittaa vaikka ajatusleikillä ”entä jos itse olisin erilainen”. Toista ei pidä nähdä vain toisena, vaan ihmisenä. Kaikki me olemme erilaisia ja ainutlaatuisia.

Herkkyyttä ymmärtää ja kunnioittaa erilaisuutta sekä halua puolustaa avointa ja moniarvoista yhteiskuntaa – näiden asioiden puolesta minä haluan toimia.

Hyvää itsenäisyyspäivää kaikille!