25
tammi
2019

Euroopassa kuplii

Ranskan keltaliivit olivat viime vuoden lopulla viikkokausia kaduilla, populistiset puolueet etsivät yhteistä ohjelmaa yli valtiorajojen ja Britannia on irtautumassa EU:sta kevään aikana.

Eurooppa on vauras, mutta vauraassa Euroopassa on paljon pahoinvointia. Eliitin ja politiikkaan pettyneiden kansalaisten maailmat eivät kohtaa. Välissä on syvä kuilu. Kanssakäymistä ja yhteistä näkemystä ei juuri ole.

Eurokriisimaissa nuorisotyöttömyys on pysynyt korkealla. Muuttoliike kohti suurimpia kaupunkeja on ollut voimakasta. EU on sisäisesti hajaantunut. Pohjoisessa ja lännessä on pulaa osaajista ja etelässä ja idässä on puolestaan työttömyyttä.

Kun esimerkiksi Saksa houkuttelee työntekijöitä maahan paikkaamaan osaajapulaa, se tarkoittaa saman suuruista menetystä lähtömaassa. Kukapa ei ottaisi vastaan nuoria, terveitä ja koulutettuja ihmisiä, joilla on kova halu tehdä töitä.

Bulgaria on menettänyt 1990-luvun alusta 22 prosenttia väestöstään. Siitä noin kaksi kolmasosaa on maastamuuttoa. Saman kehityksen ennustetaan jatkuvan sekä Bulgariassa että muissa itäeurooppalaisissa jäsenmaissa.

Näköalattomuus ja tunne siitä, että tulevaisuus tuo tullessaan vain ikäviä asioita, on polttoainetta populisteille. EU ja sen jäsenmaat ovat täynnä kahden kerroksen väkeä. Maltillisen politiikan haaste on vakuuttaa ihmiset siitä, että tämä ei ole väistämätön kehitys.

Suomessa tilanne ei ole näin räikeä, mutta meilläkin moni paikkakunta on hyvin rankan rakennemuutoksen kourissa. Ennakkotietojen mukaan Suomen väestö pieneni viime vuonna viittä maakuntaa lukuun ottamatta.

Menestys kasaantuu. Maakuntien ykköskaupungit pärjäävät ja vetävät nuorta väkeä hyvien koulutusmahdollisuuksien houkuttelemana. Nuorten pitää liikkua ja tutustua maailmaan.

Koko Suomen kohtalokysymys on se, mitä tapahtuu sen jälkeen. Mihin nuoren aikuisen matka käy koulutuksen jälkeen? Minne elämä asettuu?

Politiikka on kylmien lukujen ja eurojen lisäksi tunnetta. Ihmisillä pitää olla tunne siitä, että mahdollisuuksia on kaikkialla Suomessa ja Euroopassa. Politiikassa pitää ratkaista koko Suomen ja koko Euroopan asioita.

Anneli Jäätteenmäki

Euroopan parlamentin jäsen

Julkaistu Suomenmaassa 25.1.2019