18
huhti
2012

EU-parlamentilta vihreää valoa Azerbaidzhan-yhteistyölle

Strasbourgiin kokoontuneet parlamentin jäsenet toivovat, että Euroopan unioni jatkaa neuvotteluja Azerbaidzhanin kanssa sen ihmisoikeustilanteesta huolimatta.

Euroopan parlamentti vaatii tänään hyväksymässään päätöslauselmassa komissiota jatkamaan assosiaationeuvotteluja Azerbaidzhanin kanssa. Yhteistyön tavoitteena on tiivistää energiakumppanuutta ja edistää kansalaisten liikkuvuutta. Anneli Jäätteenmäki, joka laati parlamentin päätöslauselman, on tyytyväinen äänestystulokseen.

”Kannatan erityisesti viisumihelpotuksia ja nuoriso- ja opiskelijavaihtoa. Toivon, että sopimusneuvottelut saadaan menestyksekkäästi loppuun”, korostaa Jäätteenmäki.

Azerbaidzhan ei kuitenkaan saanut ihmisoikeustilanteestaan puhtaita papereita. Parlamentin jäsenet vaativat muun muassa poliittisten vankien vapauttamista ja median riippumattomuutta.

”Azerbaidzhanin hallituksella on ihmisoikeuksien turvaamisessa parantamisen varaa. Uskon kuitenkin, että tilanne voi parantua pikemminkin keskustelun ja yhteistyön kautta kuin boikotoimalla Euroviisu-laulukilpailuja”, puolustaa Jäätteenmäki.

Parlamentti otti kantaa myös Azerbaidzhanin ja Armenian välillä sijaitsevan Vuoristo-Karabahin aluekiistaan. Edellytyksenä EU-neuvottelujen jatkamiselle parlamentti vaati osapuolia hakemaan rauhanomaista ratkaisua. Jäätteenmäki ei tässäkään usko EU-sopimuksella painostamiseen.

”EU-sopimusneuvottelujen jäädyttäminen ei ole ratkaisu, vaan siihen vaaditaan molempien maiden, Azerbaidzhanin ja Armenian tahtoa saavuttaa pysyvä rauha”, Jäätteenmäki muistuttaa.

Annelin puhe täysistunnossa 17.4.2012