18
helmi
2014

Energiainvestoinnit talouden veturiksi

Olympialaiset kiinnostavat näinä päivinä. Olemme kiinnostuneita erityisesti suomalaisten menestyksestä. Onneksi Suomen naiset ovat pitäneet lippua korkealla.

Minä yritän pitää Suomen lippua korkealla Euroopan parlamentissa. Olen usein sanonut, että ainoa tehtäväni on puolustaa Suomea ja suomalaisia. Tässä työssä ei ole harjoittelu- ja kilpailukautta. Tämä on jatkuvaa työtä.

Suomen ja koko Euroopan suurin huoli on työpaikkojen puute. Pankkien asioita on hoidettu monta vuotta, muut asiat ovat jääneet sivurooliin.

EU tarvitsee suunnanmuutoksen. On keskityttävä ihmisten arkiasioihin, työhön ja hyvinvointiin.

EU:ta moititaan usein siitä, että ruohonjuuritason ihmisten ääni ei kuulu eikä vaikuta päätöksentekoon. Mutta kyllä Suomen hallitus on kovakalloisuudessa vähintäänkin EU-eliitin rinnalla. Se on osannut kääntää sosiaalipolitiikankin päälaelleen.

Ennen asumistukea annettiin pienituloisille. Nyt puolustusministeriö tukee suurituloisen puolustusvoimien komentajan asumista. Ministeriön pienipalkkaiset virkamiehet saavat selvitä miten parhaiten osaavat.

Finnair kutsuu työntekijöitään talkoisiin ja maksaa bonuksia johtajille. Mitä nämä esimerkit kertovat ajastamme?

Kotitalouksien näkymät ovat vaikeat. Yksityisten ihmisten investointien arvioidaan vähenevän, työllisyys heikkenee ja työttömyysaste pysyy korkeana.

Mistä sitten saataisiin vauhdittajia ja potkua talouden uuteen nousuun? Mikä ala voisi olla sellainen veturi, joka vetäisi koko Suomen uuteen kukoistukseen?

Työpaikat syntyvät pienistä puroista, uusista yrityksistä. Meille eteläpohjalaisille energia-ala on tuttu. Maakunnassa on useita alan toimijoita ja valtava määrä tietotaitoa ja osaamista.

Energia-ala on investoinut viime vuosina voimakkaasti, ja se on Suomen eniten investoiva ala ja on arvioiden mukaan sitä myös tulevaisuudessa.

Energiaomavaraisuus ja sähkönjakelun varmuus nousevat tärkeään rooliin, varsinkin kun viime vuosina on esiintynyt voimakkaita myrskyjä ja lumisateita. Toimintavarmuus pitää virittää huippuunsa ja se tarkoittaa käytännössä sähköverkkoinvestointien lisäämistä.

Ilmapiirin tulee kuitenkin olla energiainvestoinneille nykyistä suotuisampi. Esimerkiksi turvetuotannon veronkorotus on vaikeuttanut alaa ja johtanut kivihiilen käytön voimakkaaseen lisäämiseen.

Olisi huolehdittava siitä, että uusiutuvaa energiaa käyttävien tuotantolaitosten lupa- ja kaavoituskäytäntö ei aseta ylimääräisiä esteitä investointien toteuttamiseksi. On arvioitu, että seuraavan 15 vuoden aikana energia-alan investoinnit ovat 25–30 miljardia euroa.

Tästä merkittävästä summasta tulee myös Etelä-Pohjanmaalla päästä hyötymään. Maakunnan ja kuntien tasolla myötämielinen suhtautuminen asiaan auttaa jo paljon.

Energiapolitiikkaan entistä realistisempaa ja kannustavampaa suhtautumista on lupa odottaa myös valtiontalouden toimijoilta.

Kataisen hallituksen pitäisi tehdä ripeitä päätöksiä, mutta sitä vaivaa johtajuuden puute. Hallitus menee usein itse valitsemiensa asiantuntijoiden, ns. talousviisaiden selän taakse eikä ota aloitetta omiin käsiinsä.

 

Kirjoitus julkaistu Ilkassa 18.2.2014