13
kesä
2012

Asekauppaan tarvitaan kunnon valvontaa

YK:n jäsenvaltiot aloittavat neuvottelut kansainvälisestä asekauppasopimuksesta ensi kuussa. Parlamentti otti tänään sopimukseen kantaa täysistunnossa. Parlamentin esittelijän Anneli Jäätteenmäen mukaan tärkein tavoite on saada rakennettua tehokas valvonta asekaupan ympärille. Valvonnasta vastaisivat sekä jäsenmaat että YK:iin perustettava tukiyksikkö.

”Tärkeintä koko sopimuksen kannalta on, että sen noudattamista valvotaan ja laiminlyönneistä rangaistaan. Sopimusosapuolten pitää raportoida asekaupoistaan säännöllisesti, ja raporteista on tehtävä julkisia asiakirjoja. Ilman avoimuutta ja valvontaa sopimus on tehoton”, korostaa Jäätteenmäki, liberaali- ja keskustaryhmän varapuheenjohtaja.

Euroopan unionin jäsenmaat vievät kolmanneksen kaikista maailman aseista. EU-mailla on yhteiset säännöt asekaupasta kolmansiin maihin, mutta kansainväliset kattavat pelisäännöt puuttuvat. Yhdysvaltojen, Venäjän, Kiinan ja Intian saaminen mukaan sopimukseen olisi eurooppalaisen aseteollisuuden etu. EU-maat ovat aktiivisesti hakeneet yhteistä linjaa.

Sopimuksella pyritään myös ehkäisemään vakavia ihmisoikeusrikkomuksia. EU-maita vaaditaan huolehtimaan, että humanitäärisen oikeuden säännökset tulevat sopimukseen mukaan.

”Aseiden vienti pitää estää, jos on riski, että aseita käytetään vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin, kuten kansanmurhaan”, Jäätteenmäki painottaa.

YK:n jäsenmaat kokoontuvat neuvottelemaan kansainvälisestä asekaupan sopimuksesta New Yorkiin heinäkuussa 2012. EU-jäsenmaat ilmaisevat linjansa vielä kesäkuun puolella