13
heinä
2016

Asedirektiivissä edelleen puutteita

Parlamentin sisämarkkinoiden ja kuluttajansuojan valiokunta äänesti tänään asedirektiivistä. En ole valiokunnan jäsen, mutta sain olla mukana Suomen kannalta tärkeän direktiivin äänestyksessä poissaolleen kollegan sijaisena.

Komissio antoi direktiiviehdotuksensa pian Pariisin terrori-iskujen jälkeen. Ehdotusta kritisoitiin kiireessä valmistelluksi, josta osoituksena oli muun muassa vaikutusarvioiden puutteellisuus.

Komission direktiiviehdotuksen on kritisoitu haittaavan kohtuuttomasti lainkuuliaisten ase- ja ampumaharrastajien toimintaa. Suomessa direktiivin on pelätty haittaavan erityisesti maanpuolustuksen kannalta olennaisten reserviläisyhdistysten toimimista.

Vaikka esimerkiksi reserviläisyhdistyksien toimintaa hankaloittava, automaattiaseita muistuttavien puoliautomaattiaseiden täyskielto on parlamentin kannasta saatu poistettua, ei valiokuntaäänestys sujunut Suomen edun kannalta täysin ongelmitta.

Reserviläisten kannalta asedirektiivissä on edelleen hankalia kohtia. Valiokunnan kantaan jäi muun muassa kohta, jossa tiukennetaan tiettyjen ase-lipas -yhdistelmien hankintaa ja hallussapitoa. Tällaisia lippaita käyttää tällä hetkellä moni suomalainen ampumaharrastaja. Äänestin tätä muutosta vastaan.

Parlamentti käsittelee asedirektiiviä seuraavan kerran täysistunnossa syyskaudella. Direktiivin lopullinen sisältö muotoutuu parlamentin ja jäsenmaiden ministereistä koostuvan neuvoston yhteispäätöksellä.

Olemme tehneet parlamentissa kovasti töitä tuodaksemme parlamentin päättäjien tietoon suomalaiset erityispiirteet asiassa. Vaikuttamistyö jatkuu.

Asedirektiivi on nostattanut paljon keskustelua ja kritiikkiä. Reserviläisyhdistykset sekä useat yksittäiset aktiivit ja metsästäjät ovat olleet minuun asiasta paljon yhteydessä. Kiitän teitä aktiivisuudesta, yhteydenotoilla on ollut myönteinen vaikutus asiaan Suomen kannalta.

Anneli Jäätteenmäki
Euroopan parlamentin varapuhemies