14
loka
2015

Apua ei tule pyytämättä

Parlamentti hyväksyi tänään täysistunnossaan lisätalousarvion. Tämä on toinen lisätalousarvio kuluvana vuonna, kun EU lisää pakolaiskriisiin hoitoon tarkoitettuja määrärahoja.

Ymmärrän, että EU budjetoi rahaa pakolaiskriisin hoitoon, koska tilanne on akuutti. EU ei ole osannut ennakoida kuluvan vuoden budjettia tehdessään nykyisenkaltaista pakolaiskriisiä ja siksi lisätalousarviot ovat tarpeen.

Hyväksytyllä lisätalousarviolla EU lisää erityisesti Euroopan naapuruusvälineen määrärahoja, jotka on tarkoitus suunnata Syyrian kriisin vuoksi perustetun erityisrahaston kasvattamiseen. Tämä on tervetullutta, sillä pakolaiskriisi ratkeaa vain, kun Syyriaan ja muille konfliktialueille saadaan rauha.

Suomeen lisätalousarviossa ei suoraan kohdisteta varoja. Olen kuitenkin lisätalousarvion kannalla, koska suurin osa määrärahasta suunnataan konfliktialueitten olojen parantamiseen. Se helpottaa tilannetta myös meillä Suomessa, jos meille tulevien pakolaisten määrä vähenee.

Toisaalta nyt hyväksytty lisätalousarvio on myös tulonsiirtomekanismi, jolla on tarkoitus tukea niitä jäsenmaita, joihin on viime aikoina tullut paljon turvapaikanhakijoita. Saksa, Kreikka, Kroatia ja Itävalta ovat ymmärtäneet apua pyytää.

Nettomaksajamaa Suomenkin kannattaa ilman muuta hakea EU-rahoitusta pakolaiskriisin hoitoon. Apua ei tule pyytämättä.

Anneli Jäätteenmäki
Euroopan parlamentin varapuhemies