"Anneli"

Tuleville sukupolville on jätettävä turvallinen ja hyvinvoiva Eurooppa.

EU:n budjetti tarvitsee remontin

Euroopan parlamentti kokoontuu tällä viikolla täysistuntoon Strasbourgiin. Viikon pääteema on EU:n ensi vuoden budjetti. Parlamentti antaa nyt oman näkemyksensä ja sen jälkeen alkavat neuvottelut jäsenmaiden kanssa. Budjetin hyväksyntä on moniportainen prosessi.

Esillä on myös EU:n pitkän aikavälin budjetin välitarkastelu. EU päättää monivuotisista rahoituskehyksistä seitsemäksi vuodeksi kerrallaan.… Lue lisää

Sokerin verottaminen on kansan­ter­vey­sasia

Ensi vuodesta alkaen Suomessa ei enää peritä makeisveroa. Syy veron poistamiseen on komission antama varoitus.

Sen mukaan veron asettaminen valikoivasti tietyille makeis­tuot­teille antaa epäreilun kilpailuedun veron ulkopuolelle jääville tuotteille.

Vanhan veron poistuessa Suomelle avautuu mahdollisuus järkeistää verotusta kansan­ter­vey­del­li­sestä näkökulmasta.

Perusteet sokerin verot­ta­mi­selle ovat painavat.

Lue lisää

Luottamus kaiken A ja Ö myös EU:ssa

On tavallista sanoa, että EU ei puhuta kansalaista. Äänestysprosentit vaalista toiseen osoittavat, että EU:ta ei koeta niin tärkeäksi, että vaaliuurnille lähdettäisiin

Aina on tärkeää perustella tehtyjä päätöksiä, niin kunta-, valtio- kuin EU-tasollakin.… Lue lisää