19
elo
2016

Varain­siir­to­veron poisto ei työl­lis­ty­mistä ratkaise

Valtion ensi vuoden budjetti on valmistelussa, ja erääksi keinoksi työl­lis­ty­misen paran­ta­mi­sessa on esitetty varain­siir­to­veron poistoa. Erityisesti kokoomus on hellinyt ajatusta, että asuntokaupan varain­siir­to­veron poisto parantaisi työn liikkuvuutta ja auttaisi työn kohtaanto-ongelmaan.

Asunnon ostaja maksaa varain­siir­to­veroa neljä prosenttia kiinteistön ja kaksi prosenttia osake­huo­neiston kaup­pa­hin­nasta. Nuori ensiasunnon ostaja on verosta vapautettu. Summalla saisi useissa tapauksissa keittiö- tai kylpy­huo­ne­re­montin tehtyä. Kyseessä on iso raha perheille. Siinä mielessä poisto olisi hyvä asia.

Toisaalta asuntokaupan varain­siir­to­vero tuottaa valtiolle noin 700 miljoonaa verotuloja vuodessa. Jos vero­ker­ty­mästä halutaan pitää kiinni, niin joitakin veroja pitää kiristää tai uusia veroja kehitellä varain­siir­to­veron tilalle.

Suurta joukkoa ihmisiä asia ei koske. Heillä ei ole mahdol­li­suutta ostaa asuntoa ja hyötyä varain­siir­to­veron poistosta, mutta he saattavat joutua maksumiehiksi muiden verojen noustessa. Varain­siir­to­veron poisto olisi verohelpotus hyväosaisille.

Entä ratkaiseeko varain­siir­to­veron poisto työn ja tekijän kohtaamisen ongelman? Usein ajatellaan, että maalta pitää muuttaa kaupunkiin työn perässä. Mutta myös maaseudulla on kohtaanto-ongelmaa: esimerkiksi pohjalaiset turkistarhat eivät nykyisessä laajuudessaan pyörisi ilman ulkomaista työvoimaa. Tähän ongelmaan ei liity varain­siir­to­vero mitenkään.

Jos verolle halutaan jotakin tehdä, olisiko paras ratkaisu alentaa kiinteistöjen varain­siir­to­ve­ro­kantaa lähemmäksi osake­huo­neis­toja? Tämä voitaisiin rahoittaa sillä, että asunnon myyntivoiton verovapauden edellyttämää kahden vuoden asumista piden­net­täi­siin.

Jokin arvo lienee myös juurilla? Ja sillä, että voi valita asuin­paik­kansa. Juuret­to­muuden kustannuksia on vaikea laskea ja osoittaa. Moni työ on mahdollista tehdä asuinpaikasta riippumatta.

Ihminen voi olla työssään tuottavin, kun hän saa järjestää arkensa sinne, minne haluaa. Ihminen on tähän saakka joustanut. Olisiko nyt työn aika joustaa?

Anneli Jäätteenmäki

Euroopan parlamentin varapuhemies