Svenska

Jag är centerpartiets ledamot i europaparlamentet sedan 2004.

Ledamot

  • ENVI Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
  • D-IN Delegationen för förbindelserna med Indien
    Suppleant
  • BUDG Budgetutskottet
  • DACP Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen

Center- och liberalgruppen ALDE i Europaparlamentet:
Centerpartiet samt Svenska folkpartiet hör till center- och liberalgruppen ALDE i Europaparlamentet. ALDE är parlamentets fjärde största politiska grupp. ALDE främjar ett öppnare, enklare och mindre byråkratiskt Europa. Vi vill göra EU mer demokratisk. Jag var viceordförande i gruppen från 2009 till 2014.