23
maalis
2017

Miten olisi rohkeus­tal­koot?

EK:n puheenjohtaja Veli-Matti Mattila julisti (HS 12.3.) suomalaisten palkkojen olevan vieläkin 10–15 prosenttia liian korkeat. Tuntuu ihmeelliseltä, että EK:n puheenjohtaja juuri nyt julistaa, että suomalaisten palkkoihin täytyy tehdä merkittävä leikkaus.

Suomalainen talouskasvu on tällä hetkellä kotimaisen kulutuksen varassa. Kaupan Liitto totesi, että ehdotetut leikkaukset vaikut­tai­sivat heti kauppaan, ostovoima pienenisi ja saattaisi tulla irtisanomisia.

Ehdotettu palk­ka­leik­kaus olisi hyvin toden­nä­köi­sesti orastavan talouskasvun loppu. Monet ihmiset joutuisivat vaikeuksiin. Yksin­ker­tai­sesti jokapäiväisen elämän menoista ja veloista selviäminen olisi monelle koti­ta­lou­delle mahdotonta.

Keskusteluun nousivat ymmär­ret­tä­västi Mattilan omat tulot. Hän tienasi viime vuonna 1,66 miljoonaa euroa. Mikäli Mattilan tuloja leikattaisiin hänen ehdotuksensa mukaisesti, voitaisiin kompensoida 460 keskipalkkaa saavan palkansaajan ehdotettu 15 prosentin leikkaustarve.

Miksei Mattila itse näytä esimerkkiä? Hän on johtavassa asemassa oleva palkansaaja, palkkajohtaja. Hän johtaa yritystä, mutta ei omaansa. Kysymys on mielestäni perusteltu.

On myös aiheellista kysyä, ovatko palkat Suomen kilpailukyvyn este vai olisko syytä myös liik­keen­joh­dossa. Lenita Airisto on aina uskaltanut sanoa asioita suoraan. Hänellä on myös tietämistä ja osaamista.

Airiston haastattelu HS Kuukau­si­liit­teessä (4.3) kiteytti jotain oleellista yritystemme kilpai­lu­ky­vystä. Airiston mukaan Suomesta löytyy pääomaa sekä hyvin koulutettuja suun­nit­te­li­joita ja työntekijöitä. Airisto antoi kunnon läksytyksen yritys­joh­ta­jille. Uuden tuotannon orga­ni­soin­tiin tarvitaan rohkeutta.

Asiat eivät ole musta­val­koisia, mutta lisäripaus rohkeutta suomalaiseen yrityselämään ei olisi pahitteeksi. Mielestäni ongelma ei ole edes hyvien tuotteiden puuttumisessa, vaan enemmänkin niiden mark­ki­noin­nissa maailmalle.

Brysselin kaupoissa ja kaduilla asia valkenee kipeällä tavalla. Ruotsalaisia tuotteita näkyy, mutta suomalaiset tuotteet loistavat pois­sa­o­lol­laan.

Anneli Jäätteenmäki
Euroopan parlamentin jäsen

Kirjoitus on julkaistu Suomenmaassa 23.3.2017