11
marras
2016

Komissio ansaitsee kehut veronkierron kitke­mis­toi­mista

Verotiedot julkaistiin jälleen viime viikolla. Lehtiin päätyivät jälleen kova­palk­kai­simmat yrittäjät ja radi­o­juon­tajat. Päättäjienkin tulot syynättiin tarkkaan. Verotietojen julkisuus on avoimuutta. Halusimme tai emme, raha on kytköksissä valtaan. Siksi on perusteltua julkaista verotiedot.

Tänä vuonna keskusteltiin myös verotietojen uutisoinnin huonoista puolista. Naapurin palk­ka­tie­tojen syynääminen on omiaan aiheuttamaan kateutta. Oma palkka ei tunnu riittävän, kun naapurin tilipussi on lihavampi.

Uutisoidut verotiedot eivät kerro aina koko totuutta.

Yritysten kautta saadut tulot eivät näy uutisoinnissa. Osa yritysten tuloista jää kokonaan verottamatta. Veronkierto ja vero­jen­vält­tely aiheuttavat suuria ongelmia. Aggres­sii­vinen vero­suun­nit­telun on arvoitu aiheuttavan 50–70 miljardin euron vuosittaiset menetykset Euroopassa.

Suomessa yritysten veroprosentti on 20, mutta sitä maksavat käytännössä vain pienet ja keskisuuret yritykset. Ei ole oikein, että vain pienet ja keskisuuret kantavat kortensa kekoon. Suuryhtiöiden on osal­lis­tut­tava samoihin talkoisiin.

Keskustelua suuryritysten vero­suun­nit­te­lusta on käyty vuosia. Ongelma on Euroopan- ja maail­man­laa­juinen. Maat ovat kilpa­juok­sussa toistensa kanssa. Kuka tarjoaa pienimmän prosentin? Missä rahalle tarjotaan paras piilo?

Komissio ansaitsee varovaiset kehut toimissaan veronkierron ja verojen välttelyn kitkemiseksi. Viime viikolla komissio julkaisi yhti­ö­ve­ro­tuksen uudis­tus­pa­ketin. Osa esitystä on niin sanottu yhteinen yhdistetty yhti­ö­ve­ro­pohja.

EU:n alueella toimiville yrityksille halutaan tehdä säännöt, joilla laskea veropohjansa koko unionin alueella. Samaten yhtiöt tekisivät vain yhden veroil­moi­tuksen EU-tuloistaan.

Yhteisessä veropohjassa yritykset ja konsernit voisivat yhdistää kaikki eri EU-maissa saadut tulot ja tappiot. Tällä pyritään puuttumaan maiden välisiin voiton­siir­toihin verojen mini­moi­mis­tar­koi­tuk­sessa.

Yhteistä veropohjaa esitetään pakollisiksi yrityksille, joiden maail­man­laa­juiset vuotuiset tulot ylittävät 750 miljoonaa euroa.

Anneli Jäätteenmäki
Euroopan parlamentin varapuhemies

Kirjoitus on julkaistu Suomenmaassa 11.11.2016