Päivä: 31.5.2019

31
touko
2019

EU:n on kuunneltava kansalaisiaan

Kuu­kau­den ku­lut­tua työ­ni Eu­roo­pan par­la­men­tis­sa päät­tyy. 15 vuot­ta olen saa­nut vai­kut­taa ja hoi­taa suo­ma­lais­ten asi­oi­ta maa­il­mal­la.

Aloit­ta­es­sa­ni mep­pi­nä il­ma­pii­ri oli in­nos­tu­nut. Kym­me­nen uu­den jä­sen­maan edus­ta­jat aloit­ti­vat työn­sä sa­maan ai­kaan kans­sa­ni. EU laa­je­ni ja Eu­roop­pa yh­dis­tyi. Ih­mis­ten vä­li­nen vuo­ro­vai­ku­tus mo­ni­puo­lis­tui ja erot vai­kut­ti­vat ka­ven­tu­van.… Lue lisää