Päivä: 5.2.2018

5
helmi
2018

Keskusta Paavon ponnah­dus­lau­tana

Paa­vo Väy­ry­nen il­moit­ti vii­me vii­kol­la, et­tä ero­aa kes­kus­tas­ta, el­lei hän­tä va­li­ta Sot­ka­mos­sa kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­jak­si.

Ei Paa­vo to­del­li­suu­des­sa kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­jan paik­kaa ta­voit­te­le.

Hän on ol­lut eh­dol­la 2000-lu­vul­la kol­me ker­taa, ei­kä ole tul­lut va­li­tuk­si.… Lue lisää